należności

Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie zaległych należności.

Gotówka
Author: Håkan Dahlström
Source: http://www.flickr.com
Bardzo często firmy domagające się od swoich klientów opłacenia nieuregulowanych należności, starają się to zrobić na własną rękę. Początkowo wysyłają monit i wysyłają do kontrahentów wezwania do zapłaty, lecz jeśli działania te nie dają oczekiwanego rezultatu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie zlecają firmie zewnętrznej odzyskanie zaległych pieniędzy.